11024195_644617318999971_645695410685580070_nBu yazı aslında çok uzun ve çok örnekli.
Yazının yarısını attım.
Ama daha kısaltırsam.
Yazının anlamı kaçacaktı.
….
Bu ülkede son 160 yıldır iki kanat var.
Adına Devlet ve Millet diyelim.
Tam doğru ismiyle Devlet ve Ümmet.
Daha sonra bu Ümmet kelimesi yerine Milli,
Kelimesi kullanıldı.
Milli deyince başka şey anlamayın.
Ama bu ikileşme genelde hep pradoksaldır.
….
Osmanlı döneminde enflasyondan dolayı,
Akçenin değeri düşürülür.
Halkın geçimi zorlaşır.
Halk isyan eder.
Ama bu isyan ‘’din elden gidiyor’’ adı ile olur.
Zira akçeyi düşüren devlettir.
Devletin başı da halifedir.
Ama isyan din adınadır.
Akıl ile izahı olmayan bir paradoxtur bu.
….
Abdülhamit yönetimi gücünü kaybeder.
Hemen ümmet kartını ele alır.
Tüm tarikat liderlerini İstanbul’a toplar.
Abdülhamit hürriyetçilere karşı,
Ümmetçilerin isyanını destekler.
31.Mart isyanı böyle ortaya çıkar.
Bu düzene karşı olan İttihat ve Terakki,
Hemen Devlet kartını oynamaya başlarlar.
Ümmetçi olan padişahı tahtan indirirler.
Bu ümmetçi akım bugüne kadar da devam etmiştir.
İttihat ve Terakki devleti kurtarmak adına ülkeyi,
1.Cihan Harbi’ne sokar.
Bu hata da devleti toptan yok eder.
….
Cumhuriyetin ilk döneminde Atatürk ve İnönü devletcidirler.
Zira yeni Cumhuriyet’in kökleşmesi için devlet önemlidir.
Devlet kurumsallaşmaya başlar.
Kırılma 12.Haziran.1945.tarihinde oluşur.
Mecliste, topraksız köylülere toprak edinme imkanı konuşulur.
Dört Toprak Ağası bu işe karşı çıkarlar.
Mecliste ‘’dörtlü takrir’’ verilir.
Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü.
Bu takriri verenlerdir.
Bu ekip Demokrat Parti’yi kurarlar.
1950 seçimlerine girilirken DP’nin sloganı ünlüdür.
‘’Yeter Söz Millet’indir.’’
Lafın tamamı Yeter Söz Ümmettindir.
Bu toprak ağalarının kurduğu parti sonradan,
Ağzı çorba kokanların yani köylülerin partisi olur.
Sonrada da ülkeyi Amerika’nın kucağına oturtur.
İş yine bir tiyatrodur.
Toprak sahiplerinin partisi,
Köylüler partisi olur.
Ülkeyi Amerika’ya teslim eder.
Köylü menfaati nere Amerika nere.
O meşhur Dry Farming çiftlikleri kurulur.
….
1980 yılında Devlet adına ülkeye el koyan,
Kenan Evren ve ekibi ABD tarafından desteklenir.
Kenan Evren devletçi iken ümmetçi eğitime ışık yakar.
Ülkedeki imam hatip macerası Evren döneminde güçlenir.
Ama 1980 Anayasa’sı tamamen devletçidir.
Devletçi Anayasa ama ümmetçi eğitim.
….
1983 seçiminde iktidara Turgut Özal gelir.
İki kanadı ben birleştireceğim diye ortaya çıkar.
O meşhur el tokalaşması Devlet ile Ümmeti
Birleştirecektir.
Ama gerçekte Ümmete hizmet eder.
Anasını da Süleymaniye Camisine defneder.
Bir şekilde Menderes’in devamı olur.
….
Ümmetçi olduğu bilinen Erbakan iktidara gelir.
Devletten parayı hortumlayıp kendine,
Kanlıca’da Esvapçı Yalısı’nı satın alır.
Tabi bunların döneminde Ümmet kelimesi yerine,
Milli kavramı gelir.
Miili Görüş,
Milli Gazete,
Derken devletçiliğe kayan Erbakan tasfiye edilir.
İsrail’in desteklediği parti,
Milli İrade tarafından seçilir.
Milli İradeyi makarna ile idare ederken,
Milyar dolarlar ayakkabı kutularında sıfırlanır.
Bu akımların macerası daha çok yazılacak.
Bu akımları anlamadan bu ülkenin hikayesi anlaşılmaz.
Turan AKINCI